MINŐSÉGPOLITIKA

A minőségre vonatkozó intézményi stratégia:

A jogszabályi előírásoknak is megfelelő minőségbiztosítási rendszer kialakítása és szigorú működtetése mellett, biztosítjuk a hazai felnőttképzési törvény követelményeinek megfelelő működést, és ennek megfelelően évente minőségcélokat tűzünk ki, valamint követelményeinek folyamatosan alakítjuk és továbbfejlesztjük.

Az intézmény szervezeti egységei és alkalmazottai minőségbiztosítással kapcsolatos felelőssége

Intézményünk minden alkalmazottja, szervezeti egysége és alvállalkozó partnere munkáját annak szellemében végzi, hogy tevékenysége tükrözze minőségbiztosítással kapcsolatos elkötelezettségét és felelősségét. A vezetés és a munkatársak elkötelezettek:

  • a partneri megelégedettséget tükröző, mindkét fél számára egyaránt előnyös partneri és üzleti kapcsolatok megteremtése mellett, ezért kötelezettséget vállalunk a mindenkori vonatkozó jogszabályok és a külső-belső szabályzatok betartására és betartatására.
  • a felnőttképzéssel valamint bármely, az Intézményünk által végzett szolgáltatással kapcsolatos partneri / megrendelői igények maradéktalan kielégítése mellett.
  • az Intézményünk kifogástalan hírnevének és szakmai megítélésének megőrzése mellett, biztosítva így partnereink hosszú távú bizalmának elnyerését, megőrizve minőségi szolgáltatásaink magas színvonalát és versenyképességünket.
  • szolgáltatásaink, és folyamataink állandó felülvizsgálata, értékelése és fejlesztése mellett, hiszen alvállalkozóink és munkatársaink folyamatos képzése megbízható alapot teremt a partneri igények és elvárások maradéktalan teljesítéséhez

A képzésben résztvevők bevonásának módja a minőségbiztosítás megvalósításába

Intézményünk következetesen, rendszeresen és tudatosan bevonja a képzésben résztvevőket és minden partnerét a minőségirányítás megvalósításába. Ennek érdekében nyilvánosságra hozza minőség iránti elkötelezettségét, és partnereivel és saját munkavállalóival értékelteti működését, és felhasználja az értékelés eredményét a fejlesztésben.

A minőségpolitika megvalósításának, figyelemmel kisérésének és felülvizsgálatának módja:

Az intézmény vezetése minden partnere számára elérhető módon nyilvánosságra hozza minőségpolitikáját, amelyet folyamatosan figyelemmel kísér, Önértékelése során felülvizsgál, és szükség szerint megváltoztat. Minőségpolitikánk megvalósulásának módját részletesen Minőségirányítási kézikönyvben fektetjük le.